** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ที่อยู่

ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอ

เครือข่าย

บ้านหนองกก ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอ ราษีไศล 0 KM 4.5 KM -
บ้านยาง ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านด่านนอกดง ตำบลสร้างปี่ อำเภอ ราษีไศล 0 KM 20 KM ไผ่-สร้างปี่
บ้านโปร่งสามัคคี ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านปะอาว ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านค้อโนนเพ็ก ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านขี้เหล็ก ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านตลาดพัฒนา ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านโนนลาน ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านหว้า ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านกระสังข์ ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
บ้านโทะ ตำบลเมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน 0 KM 0 KM 12
บ้านตลาดหนองเรือ ตำบล- อำเภอ - 0 KM 0 KM -
อนุบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 1 KM 0.2 KM กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
สระกำแพงวิทยาคม ตำบลกำแพง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 2 KM 1 KM 1
บ้านกงพาน ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 3 KM 3 KM ที่ 2
บ้านสระภู ตำบลกำแพง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 3 KM 3 KM คุณภาพการศึกษาที่ 1
บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) ตำบลอี่หล่ำ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 3 KM 10 KM -
บ้านค้อกำแพง ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 3.5 KM 3 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
บ้านแต้(ประชาบำรุง) ตำบลแต้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 4 KM 5 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
บ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 4 KM 4 KM เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 1
บ้านโนนกลาง ตำบลแข้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 5 KM 5 KM ที่ 3 (กลุ่มเบญจภูมิ)
บ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 5 KM 4 KM -
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) ตำบลสำโรง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 5 KM 3 KM 4
บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 5.5 KM 5.5 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
บ้านขนวนสีแก้ว ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 6 KM 6 KM 2

Records 1 to 30 of 185

 Photo Gallery

View all

Twitter