** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ที่อยู่

ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอ

เครือข่าย

บ้านอะลาง ตำบลแข้ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 6 KM 6 KM 3
บ้านยางเอือด ตำบลสำโรง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 6 KM 5 KM 4
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) ตำบลหนองไฮ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 6 KM 5 KM 4 (เพชรสี่กะรัต)
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 7 KM 6 KM 2
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) ตำบล- อำเภอ อุทุมพรพิสัย 7 KM 7 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ตำบลสำโรง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 7 KM 6 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
บ้านนาโนน ตำบลหนองไฮ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 7 KM 6 KM ที่ 4
บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองไฮ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 7 KM 7 KM เพชรสี่กะรัต
บ้านอ้อมแก้ว ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 8 KM 8 KM 1
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 8 KM 8 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2(ทุ่งทองกวาว)
บ้านแข้ ตำบล- อำเภอ - 8 KM 8 KM 3
บ้านหนองลุง ตำบลตาเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 8 KM 9 KM 3
บ้านหนองเหล็ก ตำบลตาเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 8 KM 9 KM 3
บ้านพลับ ตำบลปะอาว อำเภอ อุทุมพรพิสัย 8 KM 8 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ตำบลก้านเหลือง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 9 KM 8 KM 2
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ตำบลตาเกษ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 9 KM 7 KM 3
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ตำบล- อำเภอ - 9 KM 2 KM 16
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ตำบลขะยูง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 9.6 KM 10.6 KM 3 (เบญจภูมิ)
บ้านสะเดา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอ อุทุมพรพิสัย 10 KM 10 KM 5
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ เมืองจันทร์ 10 KM 3 KM 16
บ้านกุง ตำบลทุ่งไชย อำเภอ อุทุมพรพิสัย 11 KM 11 KM 2
บ้านฟ้าผ่า ตำบลหนองห้าง อำเภอ อุทุมพรพิสัย 11 KM 10 KM กำแพงหนองห้างสระกำแพงใหญ่
บ้านโนนสูง ตำบลแขม อำเภอ อุทุมพรพิสัย 12 KM 12 KM -
บ้านปะหละ ตำบลปะอาว อำเภอ อุทุมพรพิสัย 12 KM 12 KM 3
บ้านบอนใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอ อุทุมพรพิสัย 12 KM 12 KM พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5(ลำดวนแดง)
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ตำบลอี่หล่ำ อำเภอ อุทุมพรพิสัย 12 KM 11 KM ลำดวนแดง(5)
บ้านสร้างเรือ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอ ห้วยทับทัน 12 KM 5 KM 12
บ้านทุ่ม ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอ เมืองจันทร์ 12 KM 8 KM ที่ 16
บ้านแขมโพนทอง ตำบลแขม อำเภอ อุทุมพรพิสัย 13 KM 12 KM เพชร 4 กะรัต
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว ตำบล- อำเภอ - 13 KM 12 KM 4

Records 31 to 60 of 185

 Photo Gallery

View all

Twitter