** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ที่อยู่

ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่

ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอ

เครือข่าย

บ้านหนองบ่อ ตำบลด่าน อำเภอ ราษีไศล 55 KM 25 KM 7
บ้านโพธิ์ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอ ศิลาลาด 55 KM 25 KM 17
บ้านดงเค็งตู้ ตำบลหนองบัวดง อำเภอ ศิลาลาด 55 KM 2 KM 17
บ้านทัพส่วยหนองพอก ตำบลหนองบัวดง อำเภอ ศิลาลาด 55 KM 3.5 KM 17
บ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง อำเภอ ศิลาลาด 56 KM 5 KM การศึกษาที่ 17

Records 181 to 185 of 185

 Photo Gallery

View all

Twitter