จำแนกตามข้อมูลตามคะแนนเฉลี่ย NT ป.3 ปีการศึกษา

โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 1000-1499  คนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำโรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 500-999  คนมีคะแนนเฉลีสูง


รายชื่อโรงเรียนPhoto Gallery

View all

Twitter