** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **


เลือกประเภทโรงเรียนที่ต้องการแสดงผล

โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 1500 คน มีนักเรียนมากกว่า 1500 โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 1000-1499  คนมีนักเรียน 1000-1499 คนโรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 500-999  คนมีนักเรียน 500-999 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 200-499  คนมีนักเรียน 200-499 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 100-199  คน มีนักเรียน 100-199 คน โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 100 คน นักเรียนน้อยกว่า 100 คน


รายชื่อโรงเรียน

Photo Gallery

View all

Twitter