** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ผอ

รอง ผอ

ครู คศ.5

ครู คศ.4

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

คูรผู้ชวย

คูรผู้ชวย

รวมทั้งหมด

-

Records 1 to 0 of 0

 Photo Gallery

View all

Twitter