** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **

This is an example of a HTML caption with a link.

แสดงจำนวนนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย

ชื่อโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

ผู้บริหาร

ประเภทโรงเรียน

เครือข่าย

บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น Nonmaudaeibualon หมู่ 6 บ้านบ้านโนนเหมือดแอ่ คลีกลิ้ง ศิลาลาด 33160 - 1 17
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) Bannongbuadong หมู่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หนองบัวดง ศิลาลาด 33160 นายสมศักดิ์ วนวาที 2 17
บ้านหลักด่านหนองจอก banlukdannongchok หมู่ 3 บ้านหลักด่าน หนองบัวดง ศิลาลาด 33160 นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 1 ศิลาลาด
บ้านดงเค็งตู้ bandongkengtoo หมู่ 9 บ้านบ้านดงเค็ง หนองบัวดง ศิลาลาด 33160 นายประเสริฐ สิงห์เขาภู 1 17
บ้านทัพส่วยหนองพอก bantupsuaynongpork หมู่ 5 บ้านทัพส่วย หนองบัวดง ศิลาลาด 33160 นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรม 1 17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 - 7

Records 181 to 186 of 186

 Photo Gallery

View all

Twitter