** ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 2 **


จำแนกตามข้อมูลตามคะแนนเฉลี่ย

 

โรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 1000-1499  คนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำโรงเรียนที่มีนักเรียนมากว่า 500-999  คนมีคะแนนเฉลีสูง


รายชื่อโรงเรียนPhoto Gallery

View all

Twitter